Raiffeisenbank – Spořicí účet Včelička

Spořicí účet VčeličkaDospělé osoby stále hledají způsob, jak přilepšit svým dětem. Jedním z častých variant je spoření. U Raiffeisenbank můžete také našetřit nějaké finance díky spořícímu účtu Včelička. Spořicí účet Včelička pomůže dětem ve skutečném životě a dá jim do začátku nějaké potřebné finanční prostředky.

Součástí účtu Včelička u Raiffeisenbank je osobní účet eKonto s odloženou platností na 15. rok věku nezletilého občana.

Spořicí účet Včelička a jeho výhody

Raiffeisenbank vám ke spořícímu účtu Včelička nabízí zajímavé zhodnocení úspor pro děti. Majitelem účtu je dítě. Od spořícího účtu máte přijaté platby zdarma. Na účtu se dají provádět hotovostní i bezhotovostní transakce. Dále získáte pojištění vkladů na účtu ze zákona. Pro zájemce je připravena také možnost mít uzavřené úrazového pojištění pro dítě.

Kdo může založit spořící účet Včelička u Raiffeisenbank? Pochopitelně nemůže jít o dítě samotné, ale o zákonného zástupce dítěte. Jedná se konkrétně o jednoho z rodičů nebo o soudem ustanoveného opatrovníka či poručníka.

K založení účtu bude zákonný zástupce dítěte potřebovat platný občanský průkaz a originál rodného listu dítěte, může se jednat i o úředně ověřenou kopii. Opatrovníci nebo poručníci dítěte budou rovněž dokládat originál rozhodnutí soudu o určení opatrovníka nebo poručníka dítěte, nebo jeho úředně ověřenou kopii.

Spořicí účet Včelička je určen pro nezletilé jedince do věku 15 let. Disponování s prostředky je umožněno jenom pro zákonného zástupce. Ovšem, jestliže bude zákonný zástupce souhlasit, může s účtem disponovat také nezletilý po dovršení věku patnácti let.

Na spořící účet mohou vkládat různé finanční obnosy rodiče nebo jiná další osoba, ale také dítě, pokud si chce uložit úspory nebo kapesné. Peníze se na účet ukládají hotově nebo převodem z účtu od jiných bank.

You may also like...