ČSOB Cestovní pojištění

Cestovního pojištění - ČSOB Pojišťovna a.s.
Cestovního pojištění - ČSOB Pojišťovna a.s.

Cestujete a přemýšlíte o výhodném cestovním pojištění? Můžete využít služby pojištění od ČSOB. Pojištění bude krýt léčebné výlohy v zahraničí. Je určené dospělým občanům, ale i dětem. Sjednat si ho mohou občané České republiky pro cesty do zahraničí i cizí státní příslušníci pro cesty do států, kde nejsou státními příslušníky.

ČSOB cestovní pojištění a jeho výhody

ČSOB Cestovní pojištění má jisté výhody, kam patří i to, že je určeno všem bez ohledu na věk. V rámci cestovního pojištění získáte asistenční službu ČSOB Pojišťovna Asistence, nepřetržitě fungující v českém jazyce po celém světě.

Dále je možné rozšířit asistenční služby, sjednat si další pojištění k pojištění léčebných výloh, sjednat si pojištění k provádění nebezpečných sportů apod.

Pro děti získáte zvýhodněné pojistné a výhodná sazba čeká také pro rodinné cesty. K dispozici bude automatické prodloužení pojistné doby v době, kdy budete hospitalizováni nebo dopravně omezeni a budete muset pobyt prodloužit. Jednorázové odškodné za hospitalizaci činí 2 000 Kč. Veřejně organizované sporty byly vyňaty z nepojistitelných sportů. Základní asistenční službu získáte u všech variant cestovního pojištění.

Co zahrnuje pojištění léčebných výloh?

Pojištění léčebných výloh zahrnuje úhrady výdajů v zahraničí na lékařské ošetření, včetně ošetření zubů pro utišení akutní bolesti, na pobyt v nemocnici, na léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí, přepravu do zdravotnického zařízení a zpátky do místa pobytu pojištěného v zahraničí.

Dále kryje náklady na převoz pojištěného do ČR pokud nebude moci na základě svého špatného zdravotního stavu využít původně plánovaný dopravní prostředek. Pojištění zahrnuje i převoz tělesných ostatků pojištěného v případě úmrtí do ČR, pohřeb nebo kremaci, kde pojištěný zemřel, když nedovolují zákony převážet ostatky a přivolání opatrovníka.

ČSOB cestovní pojištění

ioa8320 / Pixabay

You may also like...