Studium MBA pro handicapované studenty – nic není nemožné!

Ústav práva a právní vědy je česká vzdělávací instituce zaměřená na profesní postgraduální kurzy, která má už více než 14 let tradici. Naše kurzy jsou ukončené prestižními profesními tituly BBA, LL.B. (na bakalářské úrovni), MBA, LL.M., MPA, MSc. (na magisterské úrovni) nebo DBA (na doktorské úrovni).  Tyto tituly se uvádějí za jménem a nejsou sice formálním ekvivalentem českých akademických titulů, ale v zahraničí jsou naprosto běžně srozumitelné.  Jsou dokladem o získaném kvalitním a prakticky orientovaném vzdělání a současně o tom, že jejich nositel je aktivním a činorodým člověkem, který se celoživotně rozvíjí.

Rovné příležitosti pro všechny

Manažerské studium na Ústavu práva a právní vědy je plně umožněno všem zájemcům včetně osob se zdravotním znevýhodněním. Ústav práva a právní vědy vyznává rovné příležitosti a plní závazky společenské odpovědnosti firem.

Jednou z nejdůležitějších předností studia na Ústavu práva a právní vědy je nadstandardní vstřícnost lektorů a jeho vstřícné studijního oddělení. Ke studentům přistupujeme jako ke klientům. Další výhodou je skutečnost, že celé studium je možno absolvovat pouze on-line za pomoci nejmodernějších komunikačních technologií. Účast na výuce není povinná. Pokud však docházet na výuku můžete, je nyní možnost využít přihlášení do studia za zvýhodněných podmínek – obdržíte účast na pěti dalších seminářích zdarma nad rámec Vašeho zvoleného studijního oboru. Setkat se s námi osobně můžete na pravidelných dnech otevřených dveří. Na internetové adrese: http://www.ustavprava.cz/ naleznete kontaktní informace.

You may also like...